CEVA Logistics rozwija logistykę pojazdów gotowych

(Warszawa, 25.03.2024) CEVA Logistics zamierza wybudować kompleksowy park logistyczny na terenie portu Dunkierka, z którym właśnie podpisała umowę o dzierżawę terenu. To strategiczna decyzja, która ma umożliwić CEVA wzrost efektywności i zwiększenie odporności łańcuchów dostaw jej klientów z branży automotive.

Na terenie o powierzchni 9,5 ha, położonym we wschodniej części portu Dunkierka, CEVA uruchomi nowy park logistyczny dedykowany obsłudze pojazdów eksportowanych i importowanych przechodzących przez port w Dunkierce.

W parku logistycznym znajdować się będą strefy przyjęcia i składowania pojazdów, a także załadunku i rozładunku dla pociągów i samochodów ciężarowych przewożących auta. Budowa rozpocznie się w październiku 2024 roku. Na początku CEVA planuje obsługę ok. 47 tys. pojazdów rocznie, a docelowo na być ich 95 tys. i to już od marca 2025 r. Te prognozy zostały przygotowanie w oparciu o analizy CEVA dokonane wspólnie z największymi producentami samochodów, którzy są zainteresowani wysyłkami transportów aut przez port w Dunkierce. Jest on bramą do francuskiej doliny baterii a zarazem jedynym europejskim portem oferującym ekosystem związany z mobilnością elektryczną.

Dodatkowo, w parku logistycznym CEVA powstanie warsztat o powierzchni 600 m², który umożliwi przeprowadzanie działań przygotowawczych na miejscu, takich jak mycie, grawerowanie, montaż tablic rejestracyjnych i innych usług detailingowych (czyszczenie, polerowanie i woskowanie) dla 50 tys. pojazdów rocznie. Planowane jest także uruchomienie lakierni, w której znajdzie się instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji serwisowej.

W perspektywie średnioterminowej CEVA podwoi swoje zdolności, dzięki dodatkowym 10,5 ha terenu, co zwiększy całkowitą powierzchnię parku logistycznego do 20 ha a ilość miejsc parkingowych do 8 700.

Jako wiodący europejski operator wyspecjalizowany w logistyce pojazdów gotowych, z rozbudowaną siecią multimodalną, CEVA dysponuje flotą 3 tys. samochodów ciężarowych i 3 tys. wagonów. Oprócz możliwości wyczarterowania dalekomorskich statków przeznaczonych do transportu samochodów, CEVA dysponuje szeregiem aktywów umożliwiających rozwój połączeń intermodalnych w Porcie Dunkierka i pozyskanie dodatkowych wolumenów.

Uruchomienie także bocznicy kolejowej pozwoli CEVA na przyspieszenie czasu realizacji usług, w ramach rezerwacji jednego lub dwóch połączeń kolejowych tygodniowo oraz wykorzystania części własnej floty samochodów ciężarowych do transportu pojazdów.

Wybór Dunkierki wzmocni ekosystem pojazdów

Większość portów w Europie Północnej jest zatłoczona od czasu wznowienia produkcji samochodów. Rozpoczynając działalność w porcie w Dunkierce, CEVA przyczyni się do wzmocnienia znaczenia hubów motoryzacyjnych i powstania ekosystemu pojazdów elektrycznych w regionie Hauts-de-France.

Rozpoczęcie nowej działalności wiąże się także z utworzeniem nowych miejsc pracy, a realizując zadania uzupełniające podstawową działalność logistyczną, CEVA będzie też współpracować z lokalnymi podwykonawcami.

„Uruchomienie nowego centrum logistyki automotive w Porcie Dunkierka jest strategicznym posunięciem, który umożliwi nam wzrost efektywności oraz zwiększenie odporności łańcuchów dostaw naszych klientów – zarówno eksporterów, jak i importerów. Nowa lokalizacja nie tylko zwiększy potencjał logistyczny regionu, ale wesprze też naszych klientów w dążeniu do ekspansji na nowe rynki. Jesteśmy dumni z rozwoju, będącego odzwierciedleniem zaangażowania CEVA Logistics w przemysł motoryzacyjny, co świadczy o naszym zobowiązaniu i kompetencjach” – mówi Mathieu Friedberg, prezes zarządu CEVA Logistics.

„Port Dunkierka z zadowoleniem i dumą wita CEVA Logistics na terenie byłej rafinerii SRD. Wraz z tym posunięciem port wkracza w nową erę, erę mobilności elektrycznej. Jej pojawienie się pozwoli nam na zaoferowanie producentom samochodów pełnego zakresu usług. To nowy model przemysłowy Dunkierki, oparty na zasadach niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Razem przyspieszymy transformację energetyczną i osiągniemy neutralność węglową, generując jednocześnie dodatkowy ruch morski” – mówi Maurice Georges, prezes zarządu Dunkerque-Port.