CEVA Logistics podsumowuje działania na rzecz CSR i przedstawia kierunki ich realizacji

(Warszawa, 23.04.2024) Branża logistyczna przechodzi transformację – od zrównoważonego rozwoju i technologii po odporność procesów i zarządzanie zasobami ludzkimi. Częścią tej zmiany jest CEVA Logistics, w pełni zaangażowana w proces ewolucji. Postęp wymaga odpowiedzialności, a podjęte działania mierzalności. CEVA podsumowała właśnie swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za rok 2023, dzieląc się swoimi celami i rocznymi postępami.

źródło: CEVA Logistics

Misją CEVA Logistics jest łączenie ludzi, produktów i dostawców na całym świecie a firma zobowiązuje się realizować tę misję w sposób etyczny i zrównoważony. CEVA, jako część Grupy CMA CGM, przedstawia szczegółowe informacje na temat tych działań w corocznym raporcie CSR Grupy. CEVA podsumowała właśnie swoje postępy w tym obszarze, dostarczając klientom, dostawcom i partnerom odpowiednich, aktualnych informacji.

Świat wokół nas się zmienia, a my dostosowujemy się do tych zmian. Wspólnymi siłami powinniśmy zadbać o to, aby transformacja naszej branży przełożyła się na bardziej zrównoważony model działania. Musimy szukać „lepszych sposobów” na globalny transport towarów” – mówi Mathieu Friedberg, CEO, CEVA Logistics.

Inicjatywy CEVA na rzecz dekarbonizacji są powiązane z naszą zdolnością do innowacji i współpracy. W perspektywie krótkoterminowej, zmniejszamy ślad węglowy magazynów (34 proc. dzięki niskoemisyjnej energii elektrycznej), inwestujemy w pojazdy niskoemisyjne (trzykrotny wzrost w 2023 roku), a także przy współpracy z naszymi przewoźnikami szukamy bardziej zrównoważonych rozwiązań, które realizujemy dla naszych klientów. Doświadczenie zespołu CEVA daje mi pewność, że odniesiemy sukces”.

Działania CSR oparte na trzech filarach

Działalność CEVA w zakresie CSR odzwierciedla program całej Grupy, opierając jej zobowiązania na trzech głównych filarach: Acting for Planet, Acting for People i Acting for Fair Trade.

Acting for Planet obejmuje redukcję emisji dwutlenku węgla i zobowiązania CEVA w tym obszarze zgodne z zobowiązaniami Grupy CMA CGM – osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku. W 2023 r. ślad węglowy CEVA wyniósł 6,0 mln tCO2e, co oznacza redukcję o 200 000 ton w porównaniu z 2022 r. W raporcie wyszczególniono też dźwignie dekarbonizacji, które CEVA zastosuje w nadchodzących latach, aby osiągnąć cel zerowego poziomu emisji CO2, a także postępy firmy w każdym obszarze usług.

Acting for People opisuje aktywność CEVA w obszarze employer brandingu i zatrudnienia, której celem jest stanie się pracodawcą z wyboru. Pracodawcą, który zobowiązuje się do monitorowania obszarów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, wszelkich świadczeń na ich rzecz oraz zaangażowania i rozwoju kariery. Jako wiodący globalny gracz logistyczny, CEVA dąży do wspierania równości, różnorodności i integracji na każdym poziomie, a raport zawiera informacje na temat programów wsparcia i innych inicjatyw promujących jeszcze większą różnorodność.

Wreszcie, trzeci filar Acting for Fair Trade dostarcza informacji na temat działalności biznesowej CEVA. Celem jest monitorowanie i zapewnienie, że wszystko to co robi CEVA odbywa się zgodnie z etyką. Pracownicy CEVA postępują zgodnie z kodeksem One CEVA, który zawiera jasne wytyczne dotyczące oczekiwań w tym obszarze i regulacji firmy. Jako globalny operator, CEVA współpracuje z wieloma podwykonawcami, informując ich o swojej karcie zrównoważonych zakupów, promując w ten sposób odpowiedzialny rozwój w całym łańcuchu dostaw.

CEVA, jako firma 3PL silnie zaangażowana w zrównoważone rozwiązania logistyczne, wykorzystuje również swoją globalną skalę, aby pomagać innym wprowadzać swoich klientów w rozwiązania niskoemisyjne i zachęcać ich do przejścia na bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw.

Nasz raport CSR dostarcza szczegółowych informacji na temat postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju jako zaufanego partnera klientów” – mówi Benoit Tinetti, globalny lider ds. CSR i zrównoważonego rozwoju, CEVA Logistics. „Cenimy długoletnie partnerstwa i jesteśmy przekonani, że ten poziom przejrzystości wspiera wzajemną odpowiedzialność za doskonalenie globalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć i nadal będziemy oferować rozwiązania, które przynoszą korzyści naszym klientom, społecznościom i planecie”.

W ramach wysiłków zmierzających do zmniejszenia emisji CO2 we własnych flotach, CEVA zwiększa liczbę pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi – docelowo ma mieć 1450 pojazdów elektrycznych do 2025 roku. CEVA podjęła też zobowiązanie do korzystania wyłącznie z niskoemisyjnej energii elektrycznej w swoich magazynach do 2025 r., a wysiłki związane z efektywnością energetyczną, recyklingiem, opakowaniami wielokrotnego użytku oraz redukcją odpadów i zużycia wody dodatkowo zmniejszą wpływ działalności CEVA.

CEVA Logistics osiągnęła też duży postęp w angażowaniu i rozwoju umiejętności globalnych zespołów (ponad 110 tys. pracowników na świecie), z ukierunkowaniem na tworzenie wartości dla klientów, wsparcie społeczności lokalnych, także w ramach akcji wolontariatu, oraz prowadzenie biznesu w sposób etyczny i z poszanowaniem dla środowiska. A dbałość  o bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem w CEVA, która działa na tym polu według standardów QHSE (Quality, Health, Safety & Environment).

CEVA oferuje szeroki zakres rozwiązań, które zwiększając widoczność, zapewniają efektywne raportowanie emisji CO2. Inwestuje też w zaawansowane technologie związane z przetwarzaniem danych i sztuczną inteligencją, co zwiększa wydajność operacji (tj. rozwiązania w zakresie optymalizacji tras ukierunkowane na redukcję emisji CO2.)

2023 CSR Report Executive Summary CEVA Logistics ” dostępny jest na: https://www.cevalogistics.com/documents/2024-04/2023-CEVALogistics-CSR-Overview.pdf

Szczegółowe informacje na temat inicjatyw i działań, podejmowanych przez CEVA Logistics, zostały przedstawione w raporcie rocznym Grupy CMA CGM.

   

O CEVA Logistics

CEVA Logistics, światowy lider logistyki 3PL, dostarcza rozwiązania dla globalnego łańcucha dostaw, łącząc ludzi, produkty i dostawców na całym świecie. Z siedzibą główną w Marsylii we Francji, CEVA Logistics świadczy szeroki wachlarz usług end-to-end dostosowanych do potrzeb klienta w zakresie logistyki kontraktowej oraz frachtu lotniczego, oceanicznego, naziemnego i logistyki pojazdów gotowych (FVL) 170 krajach na świecie, dzięki ok. 110 000 pracowników w ponad 1 300 lokalizacjach. Z przychodami pro forma w 2022 roku na poziomie 18,7 mld USD, CEVA Logistics jest częścią CMA CGM Group, globalnego gracza w zakresie rozwiązań morskich, lądowych, powietrznych i logistycznych.