Certyfikat kompetencji zawodowych – niezbędny w pracy profesjonalnego przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych to jedno z najważniejszych uprawnień związanych z prowadzeniem firmy przewozowej. Czym jest CKZ, jak go zdobyć i kto w firmie powinien go posiadać? Na te pytania odpowiada ekspert TC Kancelaria Prawna, radca prawny Paweł Łazarewicz.

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, który potwierdza posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jest warunkiem uzyskania licencji międzynarodowej lub krajowego pozwolenia na prowadzenie firmy przewozowej.

Jak mówi Paweł Łazarewicz, Radca Prawny z TC Kancelaria Prawna, wbrew pozorom, posiadaczem certyfikatu niekoniecznie musi być główny właściciel firmy przewozowej: – Przepisy wskazują, że musi go mieć przynajmniej jedna z osób zarządzających transportem drogowym w firmie, bez wskazania konkretnej roli czy stanowiska.

A w jaki sposób można pozyskać tego typu zaświadczenie?

fot. Freepik.com.pl

Sposób na certyfikat

 Podstawą uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych jest zdanie egzaminu, który przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego. Jego łączny koszt wynosi 800 złotych i składają się na niego dwie opłaty: egzaminacyjna i za wystawienie certyfikatu. Egzaminowany musi zdać test pisemny i wykonać zadanie dodatkowe, które zawiera dwa praktyczne przykłady wymagające rozwiązania.

 Test składa się z 64 pytań, które weryfikują wiedzę z zakresu transportu i prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze przewoźnika. Egzaminowany musi między innymi znać obowiązki najemcy pojazdu, orientować się w przepisach z zakresu czasu pracy kierowców i rejestracji pojazdów oraz mieć podstawową wiedzę związaną z funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Przykładowe pytania egzaminacyjne znaleźć można na stronie Instytutu Transportu Drogowego w sekcji “Certyfikacja Przewoźników Drogowych”. 

Egzamin to podstawowa, ale nie jedyna droga uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. – Absolwenci studiów, których program był tożsamy z zakresem egzaminu, mogą zostać z niego zwolnieni. W grę wchodzi zwolnienie całkowite lub częściowe, w zależności od tego, do jakiego stopnia materiał przerobiony podczas nauki pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi – tłumaczy ekspert TC Kancelaria Prawna. 

Czy certyfikat trzeba odnawiać?

Certyfikat przyznawany jest bezterminowo, choć nie na zawsze i bezwarunkowo. Certyfikat Kompetencji Zawodowych można utracić, jeśli wobec jego posiadacza wydano prawomocne orzeczenie zakazujące mu kierowania operacjami transportowymi. Jest to równoznaczne z utratą licencji, co w praktyce uniemożliwia legalne prowadzenie biznesu. Przedsiębiorca przyłapany na braku certyfikatu musi również zapłacić karę pieniężną. 

Paweł Łazarewicz z TC Kancelaria zwraca uwagę na to, że utrata certyfikatu przez jednego z pracowników nie musi rzutować na działalność firmy transportowej. Jak wspomniano na początku, wystarczy, że posiada go przynajmniej jedna osoba zarządzająca transportem drogowym w przedsiębiorstwie. 

Co więcej, weryfikacja zasad, na których odbywa się współpraca przewoźnika i pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie transportem drogowym, bywa trudna. Wynika to faktu, że przepisy dopuszczają tzw. użyczenie certyfikatu, w praktyce polegające na użyczeniu usług firmie przez jego posiadacza – mówi ekspert i dodaje – Dzięki temu przewoźnik może nadal, w pełni legalnie, prowadzić działalność przewozową. 

TC Kancelaria Prawna jest jedną ze spółek należących do grupy Trans.eu – właściciela jednej z największych giełd ładunków w Europie, która od 17 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branży transportowo – logistycznej. Specjalizuje się w prawie transportowym, dlatego większość klientów spółki to firmy z branży Transport Spedycja Logistyka. Głównym profilem działalności kancelarii są usługi doradcze i reprezentacja w sprawach spornych. Swoimi działaniami wspiera również inne podmioty współpracujące z branżą TSL, m.in. koncerny paliwowe, firmy leasingowe. Specjalizuje się też w zakresie dochodzenia wierzytelności w Polsce i za granicą.