CBRTP z nowymi członkami zarządu i rady nadzorczej

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – niezależne komercyjne centrum R&D dostarczające innowacyjne rozwiązania technologiczne, wzmocniło skład zarządu, powołując do niego Magdalenę Racieski. To nie jedyna nowość. Poszerzony został również skład rady nadzorczej CBRTP, do której dołączyli Jarosław Miszczuk oraz prof. Zbigniew Kąkol. Zmiany te stanowią ważny krok w kierunku rozwoju spółki, współpracującej z wieloma światowymi markami.

Magdalena Racieski to specjalistka w branży komunikacji i marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym w strukturach takich gigantów jak Coca-Cola, ING, Bayer czy Mondi. W CBRTP objęła funkcję wiceprezes zarządu i odpowiedzialna jest za komunikację zewnętrzną firmy i produktów, jak również za komunikację wewnętrzną. Na stanowisku zastąpiła Marka Racięskiego. Zmiany w składzie rady nadzorczej Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu są efektem uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy z 16 października br., które powołało dwóch nowych członków oraz potwierdziło zaufanie dla dotychczasowych członków rady nadzorczej, ustalając jej skład na 5 osób w tym: Marka Racięskiego, Dawida Sukacza, Jarosława Miszczuka, prof. Zbigniewa Kąkola i Magdalenę Gajdur.

– Cieszymy się z pozytywnych zmian, które są bardzo ważnym impulsem w rozwoju CBRTP. Mamy przed sobą ambitne plany i realizujemy liczne innowacyjne projekty, które wymagają sporych nakładów pracy oraz ciągłego udoskonalania kompetencji naszego zespołu. Jestem przekonany, że dzięki nowym członkom naszej rady nadzorczej oraz nowej członkini naszego zarządu, ich kompetencjom oraz doświadczeniu, będziemy w stanie sprostać wyzwaniom intensywnego wzrostu spółki. To zaszczyt móc współpracować z tak zacnym gronem – komentuje Grzegorz Putynkowski, prezes Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Skład rady nadzorczej CBRTP zasilili Jarosław Miszczuk oraz prof. Zbigniew Kąkol.

Jarosław Miszczuk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży przetwórstwa polimerowych tworzyw termoplastycznych oraz obróbce skrawaniem. Główne obszary jego działalności związane są z planowaniem strategicznym, automatyzacją i optymalizacją procesów produkcyjnych oraz opracowywaniem nowych rozwiązań produktowych. Jarosław Miszczuk w ramach rozwoju strategicznego Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu wspierał proces realizacji łącznie 4 projektów B+R wraz ze wdrożeniem.

Prof. dr hab. Zbigniew Kąkol w 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1976 r. jest zatrudniony na AGH, gdzie pełnił funkcję m.in. Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Prorektora ds. kształcenia oraz Prorektora ds. nauki.  W latach 1988-1991 pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Purdue w Stanach Zjednoczonych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. umiejętność praktycznego stosowania numerycznych metod obliczeniowych fizyki i numerycznej analizy danych pomiarowych oraz biegłość w różnych technikach programowania i komputeryzacji pomiarów. Autor ponad 80 publikacji naukowych wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W CBRTP od wielu lat pełni funkcję Kierownika Projektów z obszaru automatyzacji procesów produkcyjnych.

W lipcu br. do grona rady nadzorczej dołączył dotychczasowy członek zarządu Marek Racięski – współzałożyciel CBRTP oraz Dawid Sukacz – doświadczony inwestor, doktor nauk ekonomicznych, posiadacz międzynarodowych certyfikatów CFA i CIIA.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu to komercyjny ośrodek badawczo-technologiczny specjalizujący się m.in. w materiałoznawstwie, mechanice, fizyce, geofizyce, elektrotechnice, automatyce i inżynierii oprogramowania. CBRTP tworzy i wdraża ulepszenia i innowacje w zakresie technologii, systemów i procesów przemysłowych, wykorzystując wiedzę i doświadczenie własne oraz swoich strategicznych partnerów handlowych i naukowych. Firma generuje bieżące przychody z realizacji projektów i sprzedaży usług doradczych i R&D oraz długoterminowe z tytułu licencji lub sprzedaży praw do zaprojektowanych rozwiązań czy wynalazków. W ciągu 10 lat działalności Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu zrealizowało ponad 20 projektów, a wartość bieżącego pipeline’u wynosi ponad 130 mln zł.

***

O spółce:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu to hub R&D dla przemysłu. To niezależne, komercyjne centrum R&D działające od 2013 r. Spółka zarządza również funduszem VC Link, który inwestuje w obszarach inżynierii materiałowej, energetyki, automatyzacji i robotyzacji przemysłu. Prowadzi także działalność projektowania, budowy oraz eksploatacji przemysłowych farm fotowoltaicznych. Zatrudnia ponad 80 wysokiej klasy specjalistów, a łączna wartość jej portfolio projektów przekracza 248 mln zł.