Branża budowlana musi szukać oszczędności – sposobem jest monitoring mediów energetycznych i energii

Podobnie jak cała gospodarka krajowa, również branża budowalna mierzy się ze wzrostem cen. Według danych Grupy PSB koszty materiałów tylko w 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, wzrosły w Polsce średnio o 27 proc. Wyższe ceny surowców energetycznych zwiększają wydatki w zakresie eksploatacji maszyn i sprzętów budowlanych, co skutkuje rosnącymi kosztami produkcji.

  • Przedsiębiorstwa z branży budowlanej muszą szukać oszczędności lub optymalizować swoje procesy produkcyjne, jeśli chcą pozostać konkurencyjne.
  • Firmy mogą dokładniej monitorować zużywane media, takie jak gaz ziemny, para wodna, woda czy sprężone powietrze i redukować potencjalne straty, wynikające np. z nieszczelności instalacji.
  • Wykorzystanie systemów monitoringu energii EMS, daje dostęp do danych pomiarowych, analiz i raportów i pozwala wytypować obszary, wymagające optymalizacji.

Zasada działania systemów EMS (Energy Monitoring System) opiera się na prostych założeniach, i wykorzystuje zaawansowane technologie, które mogą się opierać nawet o rozwiązania z zakresu IIoT (Industrial Internet of Things).

Zakład produkcyjny zostaje wyposażony w zestaw czujników pomiarowych umieszczonych w kluczowych, pod względem przepływu energii, miejscach. Ponadto do systemu EMS można też włączyć istniejące już punkty pomiarowe. W efekcie powstanie sieć czujników, z których dane będą agregowane na centralnym serwerze, a następnie zostaną poddane analizie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Dzięki temu użytkownik uzyska dokładny obraz zużycia energii i mediów energetycznych tj. gazu ziemnego, pary wodnej, wody czy sprężonego powietrza. Taka wiedza pomoże mu zidentyfikować miejsca, które wymagają optymalizacji – tłumaczy Piotr Hargesheimer, Solution Sales Manager Endress+Hauser Polska.

Wdrożenie systemu EMS daje możliwość szerszego wglądu w cały proces produkcyjny i zlokalizowania miejsc, w których występują straty i można w nich wprowadzić usprawnienia.  Takie działania mogą spowodować, że konsekwencji zakład produkcyjny będzie zużywać mniej energii.

Dlaczego warto monitorować energię?

Celem każdego przedsiębiorstwa, oprócz maksymalizacji zysków, jest optymalizacja procesów. Aby poprawić ich efektywność, konieczne jest zastosowanie systemu, który w wiarygodny sposób zmierzy przepływy i zużycie energii oraz przeanalizuje dane procesowe, a także zaprezentuje wyniki w postaci wskaźników wydajności energetycznej zwizualizowanych w czytelnym i funkcjonalnym panelu nawigacyjnym.

Polskie przedsiębiorstwa wciąż są bardzo energochłonne. Biorąc pod uwagę, że w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku cena prądu zwiększyła się o 229,30 zł za MWh, w obecnej sytuacji gospodarczej strategie optymalizacji energii mogą pozwolić producentom na diametralne zmniejszenie nakładów związanych z produkcją oraz umocnić ich konkurencyjność – dodaje Piotr Hargesheimer z Endress+Hauser Polska.

O Endress+Hauser

Endress+Hauser to światowy lider w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej dla wielu branż przemysłu, z kompleksowym portfolio obejmującym większość możliwych pomiarów.

Szwajcarska Grupa zatrudnia  16 000 pracowników w 125 krajach świata. W Polsce od ponad 25 lat jest partnerem zarówno dla wiodących koncernów, jak również dla sektora MŚP, wspierając polskie firmy i zakłady produkcyjne w cyfrowej transformacji, optymalizacji procesów oraz redukcji wpływu na środowisko.

Więcej informacji: www.pl.endress.com