Bezemisyjna mobilność to nie tylko auta elektryczne. Schneider Electric wdraża zieloną technologię w fabryce Grupy Renault

  • Grupa Renault wdraża rozdzielnice średniego napięcia z ekologiczną, cyfrową technologią AirSeT, która nie wykorzystuje gazu cieplarnianego SF6
  • Cyfrowe możliwości AirSeT zwiększają cyberbezpieczeństwo, niezawodność zasilania i optymalizują konserwację sprzętu


Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, dostarcza Grupie Renault rozwiązania z rodziny rozdzielnic średniego napięcia AirSeT wykorzystujących czyste powietrze
. Producent aut w ramach projektu Refactory wyeliminuje gaz cieplarniany SF6 z rozdzielnic średniego napięcia w fabryce w miejscowości Flins we Francji.

Rozdzielnice AirSeT nieemitujące gazów cieplarnianych wspierają cele Grupy Renault w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem Grupy Renault i projektu Refactory jest osiągnięcie ujemnego bilansu węglowego w Refactory do 2030 roku i pełnej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w Europie do 2040 roku. Chcąc tego dokonać, koncern wdraża innowacyjne rozwiązania eliminujące gaz cieplarniany SF6 z rozdzielnic średniego napięcia w fabryce we Flins. Grupa Renault zdecydowała się na montaż rozdzielnic SM AirSeTTM firmy Schneider Electric. Wykorzystują one izolację przy użyciu czystego powietrza zamiast stosowanego powszechnie heksafluorku siarki (SF6).

Gaz SF6 używany jest najczęściej w elektrycznych urządzeniach dystrybucyjnych, choć cechuje się on 25 200 razy silniejszym niż dwutlenek węgla (CO2) potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (ang. global warming potential – GWP). Heksafluorek siarki w coraz większym stopniu staje się przedmiotem regulacji związanych z ochroną klimatu. Został m.in. wymieniony w Protokole z Kioto, międzynarodowym traktacie zobowiązującym członków ONZ do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ekologiczny i cyfrowy z założenia

Eliminacja SF6 i zastąpienie go czystym powietrzem zapewnia natychmiastową korzyść w postaci usunięcia gazu cieplarnianego, ale też upraszcza instalację, demontaż i recykling sprzętu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Zbudowana z myślą o cyrkularności, wzmocniona konstrukcja SM AirSeT jest wykorzystywana w połączeniu z funkcjami cyfrowymi w celu przedłużenia okresu eksploatacji rozdzielnicy o ponad 30 proc.

Połączone, cyfrowe możliwości rozwiązania dotyczą również szerszych wyzwań w projekcie Refactory, takich jak:

  • cyberbezpieczeństwo,
  • niezawodność zasilania,
  • utrzymanie infrastruktury.

AirSeT dostarcza rozwiązania we wszystkich tych aspektach. Rozdzielnica średniego napięcia zapewnia ochronę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i posiada zintegrowane inteligentne czujniki, które pozwalają na całodobową łączność. Dzięki temu Grupa Renault może zdalnie monitorować działanie rozdzielnic SN w celu konserwacji i kontroli bezpieczeństwa urządzeń. Dane z czujników są przekazywane do wykorzystywanych w ramach Refactory lokalnie narzędzi i aplikacji oraz do zaawansowanych aparatur analitycznych, takich jak te oferowane przez architekturę i platformę EcoStruxure firmy Schneider Electric.

Pełen zakres cyfrowych funkcji optymalizuje operacje i ułatwia konserwację

Technologia AirSeT jest przeznaczona dla wtórnych rynków dystrybucji energii elektrycznej, takich jak budynki przemysłowe i komercyjne oraz obiekty użyteczności publicznej. Sektory te coraz częściej podejmują działania zmierzające do zmniejszenia śladu środowiskowego, wspierania inicjatyw na rzecz klimatu i przyspieszenia transformacji energetycznej.

Odejście od gazów cieplarnianych jest niezbędne do przyspieszenia procesu dekarbonizacji, stanowiąc jeden z kluczowych elementów przeciwdziałania zmianom klimatycznym komentuje Frederic Godemel, Executive Vice President pionu Power Systems w Schneider Electric. – Zielona energia to znacznie więcej niż korzystanie ze źródeł odnawialnych i efektywne zużycie zasobów. Rozdzielnice SM AirSeT wpasowują się w kluczową przestrzeń pomiędzy tymi obszarami, przynosząc konkretne korzyści dla klimatu.

Schneider Electric liderem przyjaznych dla środowiska rozwiązań rozdziału SN

Podobnie jak Grupa Renault, Schneider Electric koncentruje się na zwiększaniu możliwości zrównoważonego rozwoju. Firma jest liderem w przejściu na technologię wolną od SF6, zastępując gaz cieplarniany w rozdzielnicach średniego napięcia czystym powietrzem. Wprowadzony na rynek w 2021 roku SM AirSeT jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, takich jak nagroda Industrial Energy Efficiency Award na targach Hannover Messe, Top 10 Innovations przyznana przez Innovation for Cool Earth Forum oraz iF Design Award.

Dodatkowo projekt stworzony z firmą E.ON, największym dystrybutorem energii elektrycznej w Szwecji, otrzymał nagrodę enerTIC Award za inteligentną sieć energetyczną (smart grid). Technologia AirSeT została także niedawno uhonorowana nagrodą Energy Mastering Awards 2022 oraz International Carbon Handprint Award podczas Tygodnia Klimatu w Nowym Jorku.

Technologia opracowana przez Schneider Electric została pomyślnie wdrożona w wielu miejscach użyteczności publicznej, elementach infrastruktury i budynkach, a także doceniona przez takich klientów jak GreenAlp we Francji, EEC Engie w Nowej Kaledonii i Azienda Trasporti Milanesi we Włoszech.

Schneider Electric zobowiązuje się do stopniowego wycofywania SF6 ze swoich produktów. Firma systematycznie buduje portfolio zielonych alternatyw dla rozdzielnic średniego napięcia opartych na SF6, wzbogacając je nową „zieloną ofertą” dla przemysłowych zastosowań, w tym branż elektrochłonnych. Schneider Electric informuje, że dzięki takim działaniom zapobiegnie emisji o równowartości ok. 4 mln ton CO2 rocznie.

Schneider Electric

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl