B&B HOTELS wspiera populację owadów

Na początku czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska. To dobry moment, aby przypomnieć o trudnej sytuacji owadów, których populacja systematycznie się zmniejsza. Szczególnie, że odgrywają one bardzo ważną rolę w ekosystemie oraz w gospodarce i wszyscy, na wszelkie sposoby, powinniśmy o nie dbać. Dla przykładu B&B HOTELS Polska we współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk zawiesiła hotele dla owadów na leśnej ścieżce edukacyjnej.

Od milionów lat owady są nieodłączną częścią ekosystemu. Odgrywają wiele ważnych ról – stanowią źródło pokarmu dla innych organizmów, regulują populacje innych gatunków (np. roślin i szkodników), uczestniczą w procesie rozkładu materii organicznej no i oczywiście biorą udział w zapylaniu roślin. Bez owadów, świat który znamy nie mógłby istnieć. Dzięki zapylaczom możemy m.in. cieszyć się smakiem owoców i warzyw czy korzystać z przypraw.    

Fot. B&B HOTELS Polska

Niestety, naturalnych schronień owadów szybko ubywa, głównie na skutek rozwoju rolnictwa, przemysłu czy postępujących procesów urbanizacyjnych. Powszechnie stosowane pestycydy i nawozy sztuczne, a także monokulturowość upraw sprawiają, że populacja zapylaczy z każdym rokiem niepokojąco się zmniejsza. Aby zachować jak największą liczbę pożytecznych owadów, konieczne staje się tworzenie dla nich nowych siedlisk w miejsce tych, które są niszczone przez człowieka.

Wsparcie populacji owadów

Przedstawiciele B&B HOTELS Polska odwiedzili pułtuski las w województwie mazowieckim, by w towarzystwie przewodnika odbyć spacer po tamtejszej ścieżce edukacyjnej. Przemierzając kolejne przystanki na trasie przypomnieli sobie jak zbudowany jest las, dowiedzieli się jak wędrują drzewa i wysłuchali wielu innych ciekawostek na temat życia w lesie. Zawiesili też hotele dla owadów, oferujące im możliwość schronienia i budowy gniazd.

Zawieszenie hoteli dla owadów na terenie Nadleśnictwa Pułtusk to część naszego zaangażowania w działania CSR i zrównoważony rozwój. Jesteśmy świadomi ważnej roli, jaką odgrywają owady w przyrodzie – zarówno w zapylaniu roślin, jak i utrzymaniu równowagi ekologicznej. Poprzez takie inicjatywy jak ta, staramy się w praktyczny sposób wspierać ochronę środowiska i bioróżnorodność. Jest to jedno z wielu działań podejmowanych przez naszą sieć w ramach zobowiązań wobec społeczności i planety –mówi Łukasz Kaleta, Dyrektor Operacyjny B&B HOTELS Polska, który również przyłączył się do akcji.

Pasieka B&B HOTELS w Marcyporębie | Fot. B&B HOTELS Polska

Domki dla owadów w pułtuskim lesie to nie pierwsza tego typu inicjatywa hotelowej sieci. B&B HOTELS posiada 13 hoteli dla pszczół w pasiece położonej we wsi Marcyporęba w Małopolsce. Pszczoły chętnie korzystają z takiej opcji zakwaterowania i odwdzięczają się za gościnę smacznym, zdrowym miodem, który następnie jest oferowany w polskich B&B HOTELACH.

Zachować równowagę

B&B HOTELS Group regularnie angażuje się w działania CSR, co zostało potwierdzone i docenione przez uznaną, międzynarodową organizację SOCOTEC, która przyznała operatorowi Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju. – Zrównoważone, odpowiedzialne działanie jest wpisane w DNA naszej sieci, dlatego od początku staramy się łączyć nasze cele biznesowe z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska. Co roku wyznaczamy sobie nowe cele i konsekwentnie je realizujemy – mówi Łukasz Kaleta.

B&B HOTELS to dynamicznie rozwijająca się, międzynarodowa sieć hoteli, oferujących komfort w korzystnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji – najczęściej w centrach miast, przy lotniskach, w pobliżu ważnych ośrodków biznesowych lub największych atrakcji turystycznych. Jest ich na świecie już blisko 800. Można z nich skorzystać w 15 krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce B&B HOTELE można znaleźć w 14 miastach: w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Nowym Targu, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Bytomiu i Tomaszowie Lubelskim.

O B&B HOTELS

B&B HOTELS to jedna z najważniejszych grup hotelowych w Europie w segmencie ekonomicznym. Grupa założona w Brest w 1990 roku posiada obecnie sieć ponad 770 hoteli w 17 krajach, w Europie, Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Od 2022 roku odnotowała wykładniczy wzrost, otwierając 170 nowych hoteli i zamierza kontynuować tę dynamikę w 2024 roku.

B&B HOTELS, należące do segmentu value for money, są zaangażowane w oferowanie swoim klientom komfortu i jakości, przy najlepszej relacji w stosunku do ceny. Empatia, inteligentna prostota, ciągłe doskonalenie, uczciwość oraz inkluzywność to nadrzędne wartości Grupy.

Grupa B&B HOTELS jest również aktywnie zaangażowana w CSR – społeczną odpowiedzialność biznesu. Aby sprostać oczekiwaniom gości oraz zapewnić wiarygodność i przejrzystość swoim działaniom, które mają na celu wywieranie pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego, B&B HOTELS uzyskała certyfikat zrównoważonego rozwoju wydany przez niezależną organizację SOCOTEC.

Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym B&B HOTELS Polska jest Jakub Bilik. Prezesem i Dyrektorem Generalnym B&B HOTELS od 2016 roku jest Fabrice Collet. Największym akcjonariuszem od 2019 roku jest Goldman Sachs.

Więcej informacji na stronie www.bbhotels.com.