Banki i firmy technologiczne liderami w zakresie cyberbezpieczeństwa

Jak wynika z badania – „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” – przygotowanego przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR, niemal połowa Polaków (48,8%) jest zdania, iż banki są liderem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na drugim miejscu znalazły się firmy technologiczne, zgodnie z opinią 32,1% respondentów. Z raportu wynika również, że 43,3% z nas czuje się bezpiecznie w Internecie.

Wyniki badania pokazują, że istnieją istotne różnice w tym, jakie instytucje mężczyźni i kobiety postrzegają jako liderów w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego. Większość mężczyzn (52,8%) uważa, że banki są liderami w tym obszarze, podczas gdy 45,1% kobiet ma takie zdanie. Dodatkowo, mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali firmy technologiczne jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Odpowiednio 38,8% mężczyzn i 26% kobiet zdecydowało się na tę opcję. Warto również zauważyć, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni uważają, że żadna z wymienionych instytucji nie może być uznana za lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (32,9%).

Wyniki badania nie wykazały istotnych różnic w postrzeganiu bezpieczeństwa cybernetycznego w zależności od wieku czy poziomu wykształcenia respondentów. Niezależnie od tych czynników, banki zostały uznane za liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tego zdania w szczególności są osoby najstarsze, a także te z wykształceniem wyższym. Warto zaznaczyć, że stosunkowo najmniej ankietowanych wskazało firmy pożyczkowe jako liderów w tym obszarze.

Cyberbezpieczeństwo to ochrona danych i systemów wewnętrznych przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą cyberataki. W tej definicji mieści się nie tylko technologia, lecz także cały proces, który kontroluje i ochrania sieć, programy oraz urządzenia. Najważniejszym celem zapewnienia bezpieczeństwa w sieci jest zmniejszenie ryzyka ataków cybernetycznych oraz skuteczna ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych i programów. – Postępująca cyfryzacja naszego świata stwarza nowe możliwości dla firm we wszystkich branżach. Jednak wraz z nimi pojawiają się też zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci. Większe skupienie na sprzedaży internetowej wielu tradycyjnych firm, a także przenoszenie przez nie dokumentacji i danych w chmurę oznacza, że bezpieczeństwo cyfrowe jest ważne jak nigdy dotąd. Smartfony, komputery i tablety są nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy i życia osobistego. Taki stopień polegania na narzędziach online w różnych aspektach prowadzenia biznesu – od mediów społecznościowych i marketingu online, po przechowywanie danych o pracownikach i klientach w chmurze – nakłada na nas dodatkowy obowiązek ochrony tych informacji – mówi Katarzyna Chmielecka, koordynatorka ds. marketingu i komunikacji w BNP Paribas Faktoring.

Mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają poczucie bezpieczeństwa online. 52,8% mężczyzn odpowiedziało „tak” na pytanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa w sieci, w porównaniu z 34,6% kobiet. – Cyberbezpieczeństwo i automatyzacja procesów biznesowych to najczęściej stosowane obecnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce rozwiązania oraz technologie Przemysłu 4.0. Nowoczesne narzędzia umożliwiają zautomatyzowanie wielu czynności. Są chętnie wdrażane zwłaszcza w obszarach sprzedaży czy marketingu, ponieważ pozwalają lepiej wykorzystać zasoby, zaoszczędzić czas oraz środki i tym samym podnieść efektywność działań. Umiejętne zarządzanie komunikacją umożliwia świadome kreowanie wizerunku, zwiększenie informacyjnego zasięgu, a także budowanie społecznego zaufania. Dotyczy to również bezpieczeństwa w sieci, które trzeba traktować jako priorytet. Trudno oszacować straty wizerunkowe wynikające z wycieku baz danych klientów. Świadomość cyberzagrożeń powinna być powszechna w całej firmie, a zwłaszcza wśród osób zarządzających – dodaje Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Nie ma znaczących różnic w postrzeganiu bezpieczeństwa w Internecie między osobami o różnym poziomie wykształcenia. Jednak warto zauważyć, że osoby z wyższym wykształceniem częściej zgłaszały brak poczucia bezpieczeństwa. Respondenci w wieku od 30 do 39 lat stosunkowo częściej czuli się bezpiecznie w Internecie. Najwięcej niepewności co do poczucia bezpieczeństwa online wykazały osoby w wieku 60 lat i starsze. 33,2% z nich odpowiedziało „nie wiem”. Ta grupa wiekowa wykazywała też najmniejszą pewność co do swojego bezpieczeństwa w sieci – 39,3%.

O badaniu:

Badanie przeprowadzone w lutym 2024 roku na reprezentatywnej (1000 osób) grupie osób powyżej 18. roku życia, zamieszkujących teren Polski. Pomiar zrealizowany przy wykorzystaniu autorskiego panelu konsumenckiego „Badanie Opinii”. Badanie miało charakter ilościowy. Zrealizowane zostało na podstawie kwestionariusza ankiety.

***

Dwapiar tworzy zespół specjalistów w dziedzinie public relations. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w renomowanych, sieciowych agencjach PR. Bazując na naszych kompetencjach i wypracowanych relacjach z kluczowymi interesariuszami, oferujemy usługi PR na najwyższym poziomie. Korzystamy z narzędzi komunikacji zintegrowanej, aby skutecznie realizować proponowane strategie i osiągać satysfakcjonujące efekty. Specjalizujemy się w realizacji projektów z obszarów takich, jak: PR w sporcie, corporate PR, e-PR i hype, expert positioning, personal PR, B2B, dla marek z sektorów: FMCG, motoryzacyjnego, finansowego, branży budowlanej i deweloperskiej. Funkcjonujemy na rynku nieprzerwanie od 2013 roku.

Dlaczego dwapiar [2PR]? Bo koło ma ogromny potencjał integracji.

I nie ma kantów.

Więcej informacji:

www.dwapiar.pl