ART In Energy: przyszłość należy do transportu szynowego. Również tego tramwajowego

Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy firma Art In Energy była głównym wykonawcą robót sieciowych na przebudowywanej stacji Łódź Kaliska, wybudowała kolejową sieć trakcyjną do nowoczesnej hali obsługi pociągów spółki Polregio oraz sieć trakcyjną wewnątrz obiektu w Skarżysku-Kamiennej, a także współpracowała przy budowie zaplecza technicznego dla Kolei Małopolskich. W przyszłości Art In Energy chce się jeszcze bardziej skoncentrować na realizacji skomplikowanych i wszechstronnych projektów budownictwa infrastrukturalnego, zarówno kolejowych, jak i tramwajowych. O przyszłości spółki rozmawiamy z Arkadiuszem Błochem, prezesem zarządu.
Media branżowe donoszą, że mamy prawdziwy dołek inwestycyjny na kolei, który jest związany z przejściem z jednej unijnej perspektywy finansowej do drugiej. Jak Pan to ocenia, biorąc pod uwagę rozwój i działalność spółki?
Ostatnie sześć lat to bardzo dynamiczny rozwój spółki, inwestowanie w specjalistyczny sprzęt budowlany, podnoszenie kwalifikacji załogi, poszerzanie działalności o nowe obszary. Sprzyjały temu koniunktura, szczególnie w ramach podstawowej działalności spółki, tj. kolejnictwie. Niestety po raz kolejny mamy powtórkę załamania rynku na koniec perspektywy finansowej. Nie jest to spowodowane brakiem projektów przygotowanych do realizacji przez zamawiającego, ale brakiem finasowania. Ta sytuacja powoduje dużą niepewność co do najbliższej przyszłości i rzutuje na plany dalszego rozwoju spółki. Obecnie skupiamy się na wzmocnieniu kompetencji w nowych obszarach, takich jak elektroenergetyka zawodowa, tramwaje, projektowanie czy chociażby usługi obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Zakończone zostały prace na Kaliskiej i w Skarżysku-Kamiennej. Teraz z kolei…
prowadzimy modernizację sieci trakcyjnej na stacji Opole Główne, na linii kolejowej Warszawa–Białystok, na odcinku Łapy–Białystok, realizujemy duże zadanie w branży tramwajowej w Krakowie w ramach Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W Łodzi kontynuujemy przebudowę zajezdni tramwajowej Chocianowice, modernizację sieci trakcyjnej tramwajowej na ul. Wojska Polskiego oraz przystępujemy do robót w trakcji tramwajowej na al. Śmigłego – Rydza. Ponadto jesteśmy w przededniu zawarcia umowy na modernizację trakcji tramwajowej na odcinku granica miasta Łodzi–Konstantynów. Niestety zakończenie większości tych prac zaplanowane jest na ten rok. Z ciekawych tematów spoza obszaru budownictwa warto wymienić rozpoczęcie prac projektowych, których efektem ma być opracowanie nowego typu sieci trakcyjnej: zasilanej napięciem przemiennym 2 × 25 kV i dostosowanej do poruszania się z prędkością 250–300 km/h.