Wawel z 7 dobrymi praktykami CSR w raporcie FOB

Działania Wawel oraz Fundacji “Wawel z Rodziną” zostały po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”, którego premiera odbyła się 25 maja br., przedstawionych zostało aż 7 dobrych praktyk firmy.

Niezmiernie cieszymy się, że projekty, realizowane przez naszą firmę oraz Fundację “Wawel z Rodziną” po raz kolejny spotkały się z aprobatą Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To dla nas ważne wyróżnienie, ale najważniejszy jest realny wpływ naszej działalności na otoczenie – dobro, które możemy nieść innym na co dzień, pomoc dla potrzebujących, a także nasz wkład w ochronę środowiska i rozwój lokalnych społeczności. Czyniąc dobrze, sprawiamy, że inni czują się lepiej, dlatego chcemy być motorem pozytywnych zmian mówi Agnieszka Polus, specjalista ds. PR i CSR w firmie Wawel SA.

W kategorii „Środowisko” uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zyskały dwa programy Wawel. Pierwszy to wieloletni program „Dobre Składniki”, którego celem jest ciągłe udoskonalenie receptur oferowanych słodyczy. Obecnie wszystkie produkty marki mają krótszą etykietę – bez zbędnych konserwantów, barwników i sztucznych aromatów. W 2021 roku Wawel wprowadził na rynek m. in. czekoladę Ekstra Gorzka 100% cocoa, opartą tylko na jednym surowcu: certyfikowanym ziarnie kakaowca odmiany Forastero z plantacji w Ghanie.

Drugi wyróżniony projekt to carpooling, w ramach którego pracownicy Wawel mogą, przy pomocą platformy internetowej, organizować wspólne podróże do i z miejsca pracy. W ub. roku na platformie carpoolingowej zarejestrowanych zostało aż 4165 wspólnych przejazdów.

W obszarze „Zagadnienia konsumenckie” doceniony został Wawel Truck – interaktywna ciężarówka ze słodyczami marki Wawel oraz strefą gier i zabaw dla najmłodszych, która już od 4 lata odwiedza wybrane polskie miasta. Do tej pory Wawel Truck dotarł łącznie do ok. 90 tys. osób w ponad 100 miejscowościach. Tylko w 2021 r. ciężarówka odwiedziła ponad 25 miast, przyciągając ok. 300 tys. konsumentów.

Kolejne wyróżnienia firma Wawel otrzymała w kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Wśród dobrych praktyk znalazła się II. edycja akcji „Pierwsza praca – jak ją zdobyć i co warto wiedzieć?” #DobraRobotaChallenge”, której celem jest przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych ze specyfiką różnych zawodów oraz przygotowanie ich do odpowiedzialnego planowania ścieżki zawodowej, wyboru uczelni i podjęcia pierwszej pracy.

Uwagę Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwróciła też II. edycja programu „Dobro od Dziecka” Fundacji „Wawel z Rodziną”, w ramach której przeprowadzone zostały warsztaty dla wychowawców świetlic środowiskowych z całego kraju. Tematem zajęć był rozwój dzieci w czterech obszarach: poczucie wartości, emocje, współpraca w grupie, wartości – drogowskazy.

W 2021 roku firma Wawel, wraz z Fundacją „Wawel z Rodziną”, zorganizowały też dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i opieki całodobowej dwa konkursy – „Dobre Uczynki wśród Nas” i „Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja”. Dzięki nim dzieci uczyły się, czym jest dobro i jak można je czynić w swoich lokalnych społecznościach.

Wśród opisanych dobrych praktyk znalazła się również III. edycja akcji „Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja”, zrealizowana przez Wawel przy współpracy ze sklepem Frisco.pl, której celem było zaangażowanie konsumentów w czynienie dobra. Po zakupie dwóch słodyczy marki Wawel, firma przekazywała trzeci produkt do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Przedstawia ona aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”