OŚWIADCZENIE PZW

Szanowni Państwo, Polski Związek Wędkarski jest niezmiernie rozczarowany po dzisiejszej prezentacji raportu przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze. Dzisiejsze spotkanie nie przybliżyło nas do poznania prawdziwych przyczyn tego kataklizmu. Z przykrością musimy stwierdzić, że nadal nie wiemy, kto, kiedy i czym zatruł rzekę, doprowadzając w konsekwencji do zakwitu złotych alg i masowych śnięć ryb.

Polski Związek Wędkarski jako największy użytkownik obwodów rybackich zlokalizowanych na Odrze i Kanale Gliwickim nie ma jasnych wytycznych jak działać w obecnej sytuacji. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Marszałków Województw o wydanie czasowego odstąpienia od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zwłaszcza w odniesieniu do zarybień. W opinii Polskiego Związku Wędkarskiego Dyrektor Departamentu Rybactwa PG Wody Polskie nadinterpretuje decyzje  Marszałków. Twierdzi, iż przestają obowiązywać  zezwolenia na amatorski połów ryb na obwodach zwolnionych decyzją Marszałków, co jest naruszeniem ustawy Prawo Wodne w zakresie powszechnego prawa do korzystania z wód przez wędkarzy.

Natomiast naszym zdaniem Dyrektor Departamentu Rybactwa PG Wody Polskie nadinterpretuje decyzje  Marszałka twierdząc, iż wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na obwodach zwolnionych decyzją Marszałka z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki przestają obowiązywać .

Ponadto, nadal nie wiemy jaki ma być finalny kształt SPEC ustawy. Mimo zakładanych przez nas wniosków, nie zostaliśmy zaproszeni do prac nad tą ustawą, ani nie jest ona z nami konsultowana. Wydaje nam się świetnym pomysłem powołanie Sekretariatu ds. stanu wód w Polsce, o którym także na ostatnim spotkaniu w Sejmie rozmawialiśmy, niestety nadal nie wiemy w jakim jest on momencie organizacyjnym. Nadal oczekujemy także planu rewitalizacji Odry oraz potwierdzenia badaniami, że rzeka jest bezpieczna dla flory i fauny.

Z wyrazami szacunku

Beata Olejarz –
Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego